ISDE Zakelijk

ISDE

Regeling:

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u subsidie bij de warmtepompen en zonneboilers.

Openstelling: 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Budget: € 100 miljoen

Hoogte subsidiebedrag: Variërend van € 300,00 tot € 33.000,00

Ons tarief:
Een zakelijke ISDE aanvraag, bestaat uit een aanvraag en een vaststellingsverzoek. Daarom hebben we een splitsing gemaakt in de tariefstelling.

 • Tarief Subsidieaanvraag: € 75,00 (excl. Btw)
 • Tarief Vaststellingsverzoek: € 100,00 (excl. Btw)

 


Wat mag u van ons verwachten?

 • Beoordelen investering a.d.h.v. de subsidie voorwaarden (zoals technische specificaties / termijnen / bewijs erkend installateur etc.)
 • Verzorgen en indienen subsidie aanvraag
 • Monitoren status aanvraag
 • Verstrekken beschikking, maar ook een gedegen advies wat de beschikking inhoudt.

Voorwaarden Subsidieaanvraag:

 • U mag voorafgaand aan de subsidieaanvraag, nog géén verplichtingen zijn aangegaan
 • U blijft minimaal 12 maanden eigenaar van het apparaat
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd
 • Alleen nieuwe apparaten voor de bestaande bouw (nieuwbouw is per 01-01-2020 uitgesloten)

Voorwaarden Vaststellingsverzoek:

 • Overleggen factuur en betaalbewijs
 • Een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik