subsidieregeling elektrische auto lease 2020

Samenwerking Subsidieadvies – Energietransitie

Samenwerking Subsidies Energietransitie.

Bijna dagelijks verschijnen er artikelen over de energietransitie.  De energietransitie betekent in feite de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Om deze energietransitie te stimuleren en te versnellen, kunnen subsidies een effectief middel zijn. We benadrukken vooral kúnnen, ons ins ziens worden subsidies t.b.v. de energietransitie vaak (te) algemeen en weinig concreet gemaakt.

Wat zien we bijvoorbeeld vaak:

Subsidies kunnen de investering in energiebesparende maatregelen nog interessanter maken. Er zijn een aantal landelijke subsidies. Ook zijn er diverse subsidies op lokaal of provinciaal niveau. Op energiesubsidiewijzer.nl vindt u eenvoudig een overzicht van de mogelijkheden.

Absoluut waar! Echter betekent dit wel dat de klant zelf op zoek moet naar mogelijke subsidies en daardoor wellicht zelfs afhaakt in de aanschaf. Leven we immers niet in een samenleving waar gemak voorop staat?  De aanvraag van een subsidie verdient de nodige aandacht, maar ook is het juiste moment van indienen van cruciaal belang.

We vinden dit dan ook een gemiste kans en maken graag samen met u de concrete subsidies inzichtelijk. Een klant wil immers graag weten, wát hij kan verwachten qua subsidies en is wellicht wel helemaal niet geïnteresseerd in alle randvoorwaarden. We zoeken dan ook samenwerkingen met bijvoorbeeld installateurs en aannemers. Maar óók bedrijven die energiescans verzorgen, ook daar is het van groot belang om direct concreet subsidies aan te bieden. De kans is dan veel groter dat de klant daadwerkelijk overgaat tot aanschaf.

Voor de gehele productrange kunnen we de exacte subsidies in kaart brengen, alsmede kort en bondig vermelden, wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Hierdoor is het dan zelfs mogelijk om de subsidies al in het offerte stadium te vermelden en ook aan te geven dat de subsidieaanvraag ook mogelijk is. De klant is bij aanschaf dan ook al verzekerd van een professionele subsidieaanvraag, waardoor er geen subsidies meer gemist worden.
De klant hoeft niet meer op een zoektocht, maar wordt volledig van a tot z geholpen met de aanvraag en afronding van de subsidie.
We merken in de praktijk dat klanten dit als zeer prettig ervaren, mede door onze scherpe tarieven, hoeven klanten de moeite niet meer te nemen om zich te verdiepen in de subsidies.

We gaan echter nog verder, we hechten waarde aan duurzame samenwerkingen en willen u dan ook financieel voordeel bieden bij een samenwerking.

Er wordt niet alleen een scherp tarief voor uw klant gehanteerd, ook ontvangt u een vast bedrag of percentage per beschikte subsidie. Zo kunt u niet alleen extra dienstverlening toevoegen aan uw bedrijf, maar er ook nog eens financieel beter van worden.

Mogelijke subsidies kunnen bijvoorbeeld zijn, de EIA, MIA/VAMIL, ISDE en WBSO.

Heeft u vragen of wellicht concrete projecten, we horen het graag.