Subsidieadvies

Subsidieadvies

Concreet en goed subsidieadvies kan uw project en/of investering verder helpen.
Veel bedrijven maken er graag gebruik van, echter laten een groot aantal bedrijven subsidies liggen, doordat de dagelijkse gang van zaken al genoeg tijd kost.
Daarnaast kan het lastig zijn om de juiste subsidie te vinden die past bij uw plannen. Laat staan dat ook u nog eens de subsidieregelingen door moet op zoek naar voorwaarden, deadlines en onbekende termen etc.
Subsidieadvies kan dan ook een absolute toegevoegde waarde zijn van uw plannen.

Er zijn in Nederland zoveel subsidies dat het lastig kan zijn, om in ‘subsidieland’ de juiste instantie dan wel subsidie te vinden.
Om u enig inzicht te geven, worden subsidies vaak binnen de volgende kaders opengesteld:

Innovatie

Nederland behoort tot de meeste innovatieve landen in 2019. Om de innovatie in Nederland te stimuleren zijn er diverse subsidieregelingen. Een 2-tal subsidies gericht op het innovatie MKB, willen we er graag kort uitlichten. Voor verdere details of subsidieadvies kunt u op de diverse linkjes klikken.

WBSO:

De WBSO is een regeling gericht op de ontwikkeling van een nieuw product/dienst of het schrijven van nieuwe programmatuur.
Een zeer interessante subsidie als u bezig gaat of bent met innovatie.

Voor verdere details en subsidieadvies verwijs ik u graag naar, deze pagina.

MIT:
De MIT is een zeer populaire subsidie, die ieder jaar in April wordt opengesteld.
Zit u met uw plannen in de fase dat u de technische- en financiële haalbaarheid wilt onderzoeken?
Uit dit onderzoek volgt uiteindelijk een go or no go, waarop de daadwerkelijke ontwikkeling kan volgen. Dit onderzoek mag u zelf uitvoeren, maar ook mag u externe deskundigen inschakelen.

Voor verdere details verwijs ik u graag naar, deze pagina.

Duurzaamheid

De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten.
Om dit te bereiken en stimuleren zijn er diverse subsidieregelingen opengesteld.
Een 2-tal interessante subsidies, gericht op duurzame investeringen wil ik er graag uitlichten.

EIA (Energie-Investeringsaftrek)

Bij aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen of technieken, mag u een extra bedrag van de fiscale winst aftrekken en/of extra afschrijven.
Een aantal voorbeelden zijn: LED-Verlichting, isolatie, warmtepompen en adiabatische luchtkoelingen. Meer informatie vindt u op een deze pagina.

MIA VAMIL (Milieu Investeringsaftrek)

Bij aanschaf van een milieuvriendelijk of duurzaam bedrijfsmiddel, mag een extra bedrag van de fiscale winst aftrekken.
Een aantal voorbeelden zijn: Elektrische auto’s, duurzaam gerenoveerd of nieuw bedrijfsgebouw (Breeam/GPR) en waterstofauto’s. Verdere informatie vindt u op dit deel van de website.

Export

Wilt u exporteren, maar heeft u nog geen ervaring of wilt u uw project demonstreren?
Er zijn diverse regelingen geopend, waaronder deze:

DHI:
De DHI is een ideale subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en/of investeringsvoorbereidingsprojecten.
Wilt u afnemers overtuigen en uw project demonstreren? Meer informatie vindt u hier.

Vouchers:
De voucher regelingen volgen elkaar snel op, waarbij het budget ook ineens zeer hard kan gaan. Onlangs is er bijvoorbeeld de zogenaamde kickstartvoucher geopend. Deze voucher kunt u gebruiken als u door de corona crisis bent geraakt en daardoor moeite hebt met uw internationale activiteiten. De inhuur van een adviseur, wordt dan voor 80 % gesubsidieerd met een maximum bedrag van € 2.500,00.

Personeel

Ook het op het gebied van personeel zijn er diverse subsidies mogelijk.
Zo zijn er subsidies gericht op het detacheren van personeel, waarbij het de bedoeling is dat de gedetacheerde zijn kennis en kunde overbrengt op het personeel.

Ook kunt u denken aan de persoonlijke ontwikkeling van uw personeel, waarvoor dit jaar een nieuwe regelingen is opengesteld, te weten de SLIM-Regeling. Daarover volgt op een later moment nog een blog.

Landelijk vs Regionaal

Landelijk worden er jaarlijks een groot aantal subsidieregelingen opengesteld. Maar ook de provincies hebben eigen ideeën en plannen, waarmee ze de ontwikkelingen in de provincie willen stimuleren.
Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op duurzame investeringen of investeringen die veel werkgelegenheid opleveren.
Veel hangt af van uw concrete plannen en/of er op de dat moment subsidies regelingen zijn opengesteld.

Om u een 2-tal voorbeelden te schetsen. Een bedrijf in de Provincie Groningen heeft geïnvesteerd in een duurzame, innovatie en unieke machine binnen de provincie. Dit gaf subsidiemogelijkheden tot maar liefst € 50.000. Zie hier meer details.
Daarnaast een bedrijf in Drenthe, actief in de Vrijetijdseconomie. Drenthe wil deze sector graag stimuleren en subsidieerde projecten / investeringen in 2019, bedrijven die aan konden tonen dat het ging om het creëren van werkgelegenheid, een groot aantal bezoekers én nieuw waren voor de provincie. Subsidie bedragen liepen op tot € 75.000. In deze blog meer informatie.

Subsidiescan

Een subsidiescan van RB Subsidieadvies geeft u concrete inzichten in de subsidiemogelijkheden gericht op uw project / investering.

Op basis van een ‘voorgesprek’ waarin we uw concrete casus besproken, maken we een zo volledig mogelijke subsidiescan. Daarin zult u subsidieadvies vinden, op lokaal, regionaal alsmede nationaal niveau.
Een subsidiescan kan bijvoorbeeld volledig gericht zijn op duurzaamheid of innovatie. Maar uiteraard is ook een combinatie mogelijk.
De subsidiescan is altijd volledig gericht op uw project, investering, bedrijf en sector.

Wilt u een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken? We komen graag langs, óf maken telefonisch contact.