WBSO 2020

WBSO

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)
is een subsidie waarmee u de loonkosten van uw medewerkers aanzienlijk kan verlagen.

Houdt uw bedrijf zich bezig met de ontwikkeling van een nieuw product, een productieproces of programmatuur? U komt dan in principe in aanmerking. De WBSO subsidie helpt u nog sneller te innoveren!

Openstelling:
01-01-2023 t/m 31-12-2023

Aanvraag in Maand A, is starten in maand B. (zie ook WBSO 2020)

 

 

Hoogte subsidiebedrag:

Onderstaande berekeningen geven enige indicatie van de mogelijkheden (uitgaande van bv. 1.000 uren):

Aantal uren: Uurloon Subtotaal Subsidiepercentage Totaal WBSO-Voordeel
1.000 € 39,00 € 39.000,00 32% € 12.480,00

* op basis van een standaard uurloon en forfaitaire regime


 

Aantal uren: Uurloon Kosten/Uitgaven Subtotaal Subsidiepercentage Totaal WBSO-Voordeel
1.000 € 29,00 € 50.000,00 € 79.000,00 32% € 25.280,00

* op basis van een standaard uurloon en kosten/uitgaven (€ 50.000 is ter indicatie) regime


 

Wat mag u van ons verwachten?

Bespreking op locatie, om de gewenste WBSO projecten in kaart te brengen

 • Schrijven van de WBSO aanvraag
 • Indienen van de WBSO aanvraag
 • Monitoren status van de WBSO aanvraag
 • Beantwoorden evt. vragenbrief
 • Verstrekken beschikking, maar ook een gedegen advies wat de beschikking inhoudt.
 • Advies t.b.v. inrichten WBSO administratie

Voorwaarden:

 • De ontwikkeling is technisch nieuw voor uw onderneming (met andere woorden uw buurman mag hetgeen al ontwikkeld hebben).
 • Het project bestaat uit risico’s, waarbij u tegen technische problemen aanloopt
 • Vanuit uw eigen technische kennis en kunde, zorgt u voor de technische oplossingen, waarmee het technische werkingsprincipe kan worden aangetoond (inhuur van specifieke kennis is in bepaalde gevallen mogelijk).
 • De R&D medewerkers staan op uw eigen loonlijst.

 

1) Aanvragen WBSO

Dit is één van onze expertises, we kennen de regeling van A tot Z, maar kunnen ook de vertaalslag maken van uw technische project naar de gestelde kaders.

Waarom is bijvoorbeeld de zin: extra weerstand, zorgt voor negatieve beïnvloeding van de stroming in de installatie, een goed technisch knelpunt? Maar extra weerstand mag niet voor negatieve stroming zorgen in de installatie, geen goed technisch knelpunt?
We vertellen het u graag. Dit is een klein voorbeeld van de dagelijkse gang van zaken, we weten waar uw project aan dient te voldoen.

2) WBSO Subsidie Scan

Hebt u het gevoel dat u niet alles uit de WBSO haalt en hebt u behoefte aan extra advies? Dan kan de WBSO Subsidie Scan een uitkomst zijn!

 • Wordt er in uw organisatie ook gekeken naar de uurlonen van de S&O medewerkers? Zo ja, kijkt u ook naar de verhouding tussen laag uurloon en veel S&O uren?
 • Weet u alles van kosten/uitgaven of kiest u uit ‘veiligheid’ voor het forfaitaire regime?
 • Wat is het verschil tussen uitbesteed onderzoek (mag niet voor de WBSO) en uitbesteed werk (mag wel voor de WBSO).
 • Mag u kosten / uitgaven opvoeren als het prototype in de toekomst, commerciële waarde kán krijgen?

De subsidiescan geeft antwoorden op vele cruciale vragen, waardoor u het maximale uit de WBSO kan halen.
Vanuit een format op basis van een aantal cruciale pijlers, zullen we een gedegen WBSO advies rapport opstellen.

Tarief:
€ 250,00

3) WBSO Controle

Steekproefsgewijs zal het RVO controles uitvoeren op de aanwezige WBSO-administratie. Als u deze administratie niet conform de richtlijnen in orde hebt, kan dit leiden tot een fikse terugbetaling. Wij helpen en adviseren u graag, zodat het RVO de voortgang van uw project(en) goed kan toetsen.

Tarief:
€ 500,00.

Dit tarief is opgebouwd uit 2 fases:
– Een gedegen ‘proefcontrole’ uitvoeren op locatie, om vervolgens adviespunten op te stellen.
– Aanwezigheid tijdens de RVO controle, met de mogelijkheid om vooraf nogmaals de aanwezige stukken door te lopen.

4) WBSO Mededelen

Uiterlijk 31/03/2024 dienen de uren en kosten/uitgaven, betreffende de WBSO 2023 te zijn medegedeeld.

 • Hebt u weer aan de verplichtingen voldaan uit 2022, maar was dit wellicht weer op het allerlaatste moment?
 • Hebt u toch het gevoel dat er fouten in zijn geslopen?
 • Of merkt u dat u toch af en toe niet weet wat u ermee moet?
 • Mag ik bijvoorbeeld de uren nou wel of niet later maken?
 • Mag ik ook schuiven met kosten/uitgaven? Wij weten de antwoorden en adviseren u graag voor een correcte en succesvolle mededeling. We zullen op basis van een bezoek op locatie en inzicht in de administratie een goed advies kunnen schrijven, waarbij u naast diverse tips ook handvatten krijgt. Desgewenst kunnen we uiteraard ook de mededeling voor u verzorgen.
 • Uiteraard is het ook mogelijk dat we de mededeling verrichten, zonder dat de aanvraag door ons is gedaan. Ons tarief zal dan maatwerk betreffen, gebaseerd op de aangeleverde administratie.

* Alle genoemde bedragen zijn excl. btw, tenzij anders aangegeven.