VIA

De VIA (Versneller Innovatieve Ambities ) subsidie richt zich op bedrijven in Drenthe, Friesland en Groningen.

Heeft u een innovatief idee voor een nieuw product, procedé of dienst?
Of bent u bezig met vernieuwingen of innovatie op het gebeid van softwareontwikkeling?
Wilt u uw organisatie vernieuwen of uw verdienmodel aanpassen aan andere marktomstandigheden?

1.Ontwikkelingsproject

Ontvang tot € 50.000 subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. De innovatie bestaat nog niet bij uw onderneming, of is zélfs nieuw voor de wereld. Het project kan zowel samen als individueel worden uitgevoerd.

2.Softwareontwikkeling

Bent u bezig met innovaties op het gebied van softwareontwikkeling? Ontvang tot € 50.000 subsidie voor proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst die nieuw is voor uw onderneming!

3.Organisatie Innovatie

Ontvang tot € 12.500 subsidie voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van uw organisatie of verdienmodel. Bijvoorbeeld door nieuwe externe ontwikkelingen of andere marktomstandigheden.

Openstelling: Momenteel onbekend, we houden dit absoluut in de gaten. Wegens de grote interesse in deze subsidie, is een goede voorbereiding en tijdig indienen essentieel.

De volgende kosten zijn subsidiabel:

 • Kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
 • Huur van apparatuur en uitrusting;
 • Materialen die onderdeel zijn van het prototype;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren.

 Hoogte subsidiebedrag: 

Project Subsidiepercentage Minimale Subsidie Maximale Subsidie
Individuele ontwikkeling 35%  €              3.500,00  €             50.000,00
Samenwerking bij ontwikkeling 50%  €              5.000,00  €           100.000,00
Softwareontwikkeling 35%  €              3.500,00  €             50.000,00
Organisatie innovatie 50%  €              5.000,00  €             12.500,00

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan.
 • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toekenning afgerond.

Let op; bovenstaande is nog gebaseerd op de regeling uit 2021, bedragen / voorwaarden en percentages kunnen dan ook mogelijk nog afwijken.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Bespreking op locatie, om het gewenste VIA project in kaart te brengen;
 • Schrijven van de VIA aanvraag;
 • Indienen van de VIA aanvraag;
 • Monitoren status van de VIA aanvraag;
 • Beantwoorden evt. vragenbrief;
 • Verstrekken beschikking, maar ook een gedegen advies wat de beschikking inhoudt;
 • Advies t.b.v. inrichten VIA administratie.

Heeft u ook al een WBSO Beschikking? Dit is geen enkel probleem, deze 2 subsidies gaan prima samen!