MIT Subsidie

MIT

 

De MIT-Regeling (MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)
stimuleert technische innovatie binnen het MKB.

Van het verwerven van kennis, het inwinnen van extern advies, technische en economische haalbaarheid in kaart brengen tot de daadwerkelijk experimentele ontwikkeling, de MIT subsidie vergoedt kosten vanaf het eerste moment.

Projecten moeten wél passen binnen de programma’s en plannen van de topsectoren:

 • Agro & Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Hightech systemen & Materialen
 • Life Sciences & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water
Past uw project in 1 van de topsectoren?
Er zijn dan 3 onderdelen opengesteld, te weten: ?
MIT - Haalbaarheidsproject ►

MIT- Haalbaarheidsproject 

Is uw innovatie technisch of commercieel haalbaar?
Dit zijn vragen die u middels een haalbaarheidsstudie in kaart kunt brengen.
Een MIT-Haalbaarheidsproject is dan een passende subsidie voor u!

Onderdelen van een haalbaarheidsstudie:

 • literatuuronderzoek
 • octrooionderzoek
 • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
 • marktverkenning
 • concurrentieanalyse

Ook mag u een deel van de tijd besteden aan experimentele ontwikkeling.

Openstelling: April 2023

Hoogte subsidiebedrag:
40 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,00.

Voorwaarden:

 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.
 • U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject
 • Het project bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.
MIT - Kennisvoucher ►

MIT- Kennisvoucher

Heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten. Dan is de Kennisvoucher een passende subsidie voor u!

Openstelling: April 2023

Hoogte subsidiebedrag:
Met de voucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen, de voucher heeft een maximale waarde van € 3.750,00

Voorwaarden:

 • U zoekt antwoord op een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
 • Een kennisinstelling gaat die vraag beantwoorden.
 • Binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling overleggen.
MIT - R&D Samenwerkingsproject ►

MIT- R&D Samenwerkingsproject

Werkt u samen met andere MKB’ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen en/of vernieuwen? Bestaat uw project uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en is er sprake van een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB’ers?

Een MIT R&D Samenwerkingsproject is dan een passende subsidie voor u!

Openstelling: De verwachting is Juni 2023

Hoogte subsidiebedrag:

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en  maximaal € 175.000 per deelnemer.

Voorwaarden

 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  Zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  (één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen)
 • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Wat mag u van ons verwachten?

 • Bespreking op locatie, om het mogelijke MIT-project te bespreken
 • Schrijven van de aanvraag
 • Indien van de aanvraag
 • Monitoren status van de MIT aanvraag
 • Verstrekken beschikking, maar ook een gedegen advies wat de beschikking inhoudt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neemt u dan contact met ons op, we vertellen u graag op basis van onze ervaring, waar uw aanvraag op beoordeelt wordt.