WBSO 2021

WBSO 2021

Innovatie is een bron voor duurzame economische groei en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de concurrentiekracht en het verdienvermogen van Nederland.

De WBSO 2021 kan een mooie bijdrage leveren aan uw innovatieve projecten!

Vandaag is het de 3e dinsdag in September, m.a.w. Prinsjesdag!

Heeft de corona crisis, gevolgen voor budgetten? Heeft het gevolgen voor de innovatieve MKB ondernemingen?
Wordt het (deels) al aangekondigde WBSO 2021 percentage van 32 % inderdaad verhoogd?

Als dit inderdaad wordt verhoogd, dan geeft dit in ieder geval een mooi stimulans en inzicht hoe dit kabinet door deze crisis heen wil. De voortekenen van de plannen zijn ieder geval positief.
Of gaan de budgetten naar het Wopke-Wiebes fonds? Dit fonds kan ook een enorme stimulans geven aan innovatieve projecten, echter wél voor de grote projecten met een instap, waar de meeste MKB bedrijven alleen maar van mogen dromen.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2021 zal het tarief van de Vennootschapsbelasting omlaag gaan. Voor winsten t/m €200.000 zal het belastingpercentage van 16,5% naar 15% gaan. Voor winsten hoger dan €200.000 zal het percentage afnemen van 25% naar 21,7%. Daarnaast wordt de grens van het laagste vennootschapsbelasting met stapjes verhoogd naar € 400.000.

Daarentegen gaat het tarief van de innovatiebox naar verwachting stijgen van 7 % naar 9 %. Dit betekent dat de zogenaamde innovatieve activiteiten, hoger wordt belast. En tóch is het nog zeker lucratief om de innovatiebox toe te passen, een belangrijke voorwaarde is een WBSO Beschikking.
Een 1e stap is dus het verkrijgen van een WBSO beschikking, echter is de 1e stap natuurlijk een innovatief bedrijf met innovatieve projecten.

Bent u geïnteresseerd in de innovatiebox en de WBSO 2021? We adviseren u graag, zodat u snel inzichtelijk heeft welke projecten in aanmerking kunnen komen en wat het mogelijke voordeel is.
Daarnaast is het van belang dat de WBSO 2021 en innovatiebox elkaar aanvullen, een concrete duidelijke aanvraag voor specifieke projecten is dan ook van belang.

Innovatiebox

Het tarief van de Innovatiebox gaat naar verwachting stijgen, dit is een stijging van 7% naar 9%. Dit houdt in dat de belasting die je als onderneming betaalt over winsten die voortkomen uit innovatieve activiteiten toeneemt.

Waar zullen andere subsidie kansen liggen? We kijken met veel interesse uit naar de uitkomsten van Prinsjesdag 2020!

Wilt u een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken? We komen graag langs, óf maken telefonisch contact.