Subsidies Friesland

Subsidieadvies Friesland

Subsidieadvies Friesland. De provincie Friesland verstrekt verschillende soorten subsidies. Er wordt dan ook breed aandacht gegeven aan subsidieadvies Friesland. Elke provincie heeft zijn eigen kaders en doelstellingen en kan dan ook de focus qua subsidies, anders hebben dan op nationaal niveau. Dit betekent dat het belangrijk is om altijd in te zoomen op regionaal dan wel provinciaal niveau. Doel van de subsidies is immers om de Friese economie te stimuleren. 

De subsidies gaan van vouchers tot het verbeteren van de leefbaarheid in Friesland. Daarnaast wordt er vanuit het samenwerkingsverband Noord-Nederland, gezamenlijk met de drie Noordelijke provincies gepoogd om Noord-Nederland nog mooier te maken. Een breed scala aan subsidies moet dit mede mogelijk maken.

Door veel subsidieadvies in Friesland, weten we wat er qua subsidies in Friesland speelt. We houden de subsidie regelingen alert en proactief in de gaten en kunnen u dan ook tijdig informeren en inspelen op nieuwe subsidies. Er zijn vele nationale subsidie regelingen, maar soms bieden provincies interessantere regelingen aan. Een lokaal subsidieadviesbureau kan dan ook van essentieel en groot belang zijn. Lokaal kan de focus namelijk juist op hele andere vlakken liggen dan nationaal. Dit kan betekenen dat dit beter past bij uw investering.

Zorg er dan ook altijd voor dat er ook wordt gekeken naar lokale subsidies, soms mag er zelfs gecumuleerd worden. Ook zijn er vaak zeer specifieke subsidies, gericht op problemen dan uitdagingen binnen de eigen provincie. Dit leidt er dan ook toe dat er nationaal geen mogelijkheden zijn, maar op provinciaal niveau wel degelijk. Zo is er bijvoorbeeld een subsidie voor de leefbaarheid in de provincie, dit kom je nationaal niet snel tegen. 

Bent u dan ook geïnteresseerd in subsidieadvies in Friesland, neemt u dan vooral contact met ons op. 

De provincie heeft ook een pagina.