Duurzaam en Innovatief MKB Groningen

Duurzaam en Innovatief MKB Groningen

Bent u Groningse mkb-ondernemer die aan de slag wil met vernieuwende en duurzame projecten? U kunt dan tot € 50.000 subsidie krijgen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een machine, om de innovatie mogelijk te maken. Of de aanschaf van materialen om prototypes te kunnen maken. Ook de inzet van eigen uren en inhuur externe deskundige komen in aanmerking voor subsidie!
Heeft u dan ook een innovatief duurzaam project in de planning staan?

De provincie Groningen stelt in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar, binnen de subsidieregeling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen.

Openstelling:

06-02-2019 t/m 31-12-2020

Subsidiebedrag:

Subsidiepercentage Minimale subsidie Maximale subsidie
25%     € 10.000,00                € 50.000,00
Concrete rekenvoorbeelden Subsidiabele kosten Subsidiebedrag
(minimale) Subsidiabele kosten                            € 40.000,00                € 10.000,00
(bijvoorbeeld) Subsidiabele kosten                          € 120.000,00                € 30.000,00
(maximale) Subsidiabele kosten                          € 200.000,00               €  50.000,00

 

Subsidiabele kosten:

  • Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting of lease
  • Investeringen in materialen t.b.v. de bouw van prototypes
  • Kosten voor inzet eigen uren (€ 50,00 per uur)
  • Kosten voor inhuur extern deskundige

Voorwaarden:

  • MKB ondernemingen gevestigd in Groningen
  • Het project heeft een innovatief karakter en richt zich op investeringen in vernieuwende technologie. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre een project nieuw is in Groningen.
  • Het project levert een nieuw of verbeterd product of productieproces op.
  • Het project is duurzaam.
  • Het project draagt bij aan de economische ontwikkeling van Groningen.

Bent u een Groningse MKB’er? Ik vertel u graag meer over de subsidie!

Heeft u al WBSO en denkt u kan ik dan nog aanspraak maken op deze subsidie? Afhankelijk van de WBSO aanvraag, zijn er zeker mogelijkheden.