SDE+ 2019

SDE+ 2019

Op 4 september hebben we een nieuwsbericht geplaatst over de nieuwe openstelling op 29 Oktober.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de transportindicatie van de netbeheerder een verplichting is om mee te sturen.
Uit de indicatie moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

LET OP: acteer tijdig! De transportindicatie wordt in de meeste gevallen, snel uitgegeven door de netbeheerders. Echter is vaak mogelijk binnen een vooraf gestelde periode (lees soms alleen t/m 1 November). Laat uw subsidieaanvraag dan ook niet onnodig vertragen, door het ontbreken van de transportindicatie.

De transportindicatie geeft overigens een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+ regeling. Met een transportindicatie reserveert u geen transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

De transportindicatie moet voorkomen dat er teveel subsidiegeld wordt geserveerd, welke uiteindelijk niet ten uitvoer gebracht (kunnen) worden.

Een belangrijke categorie, betreft zonnepanelen.
Hierbij dan ook kort de voorwaarden op een rij:

  • Grootverbruikersaansluiting van meer dan 3×80 Ampère
  • Minimaal opwekken van 15 kWp (grofweg 50 á 60 zonnepanelen)
  • Positieve transportindicatie
  • Verklaring locatie-eigenaar (als u geen eigenaar bent)

Wilt u meer weten over de SDE+ 2019, SDE++ 2020 of de transportindicatie?