SDE+ 2019 en SDE++ 2020

De eerste ronde van de SDE+ 2019 is inmiddels alweer gesloten.

De verwachting is dat er voor de tweede ronde (naar schatting wederom begin oktober), ook weer € 5 miljard beschikbaar wordt gemaakt. Het streven van de Minister is om dit voor 1 juli 2019 kenbaar te maken. Dit is tegelijkertijd ook de laatste ronde in zijn huidige vorm.
De SDE+ wordt in 2020 namelijk vervangen voor een verbrede SDE, de SDE++.

Binnenkort wordt er meer duidelijk over de voortgang van de SDE++, daarnaast is de verwachting dat de definitieve nieuwe regeling in het najaar bekend wordt gemaakt.

Waar de SDE+ gericht was op de productie van duurzame energie, is de SDE++ gericht op een reductie van emissie van broeikasgassen.
Ook de SDE++ zal technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden door middel van een exploitatiesubsidie. Het verschil zit er echter in dat technieken voortaan concurreren op basis van vermeden ton CO2.
Het uitgangspunt is dat alle technologieën die leiden tot een netto CO2-emissie reductie, marktrijp zijn en waar sprake is van een onrendabele komen in aanmerking voor de SDE++.

Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de basisbedragen, subsidie intensiteit en eventuele knelpunten in de nieuwe opzet.

Onduidelijk is op dit moment wat de exacte gevolgen zijn, wilt u zekerheid en bent u van plan duurzame energie te gaan opwekken? Dan adviseren we om dit jaar nog een SDE+ aanvraag in te dienen. Vervolgens heeft u in 2020 nog de tijd om het project daadwerkelijk uit te voeren.

We houden u op de hoogte!