Subsidieregeling Praktijkleren 2018/2019

Subsidieregeling Praktijkleren 2018/2019

Heeft u het afgelopen schooljaar 2018/2019 een praktijk- of werkleerplaats aangeboden voor een VMBO / MBO BBL of HBO leerling?
Wellicht komt u dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren, het voordeel kan oplopen tot € 2.700,00 pér leerling.

Doel van subsidie praktijkleren:
De overheid wil bedrijven stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden, zodat er een betere voorbereiding is op de arbeidsmarkt.
De subsidie is een stimulans voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Openstelling:
2 juni 09.00 uur tot en met 16 september 17.00 uur.

Budget:
VMBO: € 1,4 miljoen
MBO BBL: € 139,9 miljoen
HBO: € 3,4 miljoen

Hoogte Subsidiebedrag:
Maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Ons tarief:
5 % op basis van no-cure-no-pay.

Voorwaarden per opleidingsniveau:

VMBO:

 • Leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) volgt;
 • Erkend leerbedrijf.
 • Het praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat minimaal 640 klokuren en maximaal 1.280 klokuren per schooljaar, verdeeld over minimaal 40 weken.
 • De leerling zit in het 3e of 4e jaar en gaat wekelijks naar school.

MBO BBL:

 • MBO BBL opleiding is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo).
 • Erkend leerbedrijf.
 • Het praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat minimaal 610 klokuren verdeeld over minimaal 40 weken.
 • De mbo-opleiding moet minimaal 200 theorie- of lesuren hebben.

HBO:

 • HBO opleiding is opgenomen Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
 • De opleiding valt binnen de volgende onderdelen techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheid,gedrag en maatschappij.
 • Student volgt een duaal- of deeltijdtraject en krijgt minimaal 42 weken begeleiding bij uw bedrijf.
Een succesvolle aanvraag voorziet ook in een aantal administratieve verplichtingen:

·       (Praktijkleer)overeenkomst.
·       Aanwezigheidsregistratie van de deelnemer.
·       Administratie waaruit blijkt dat de begeleiding heeft plaatsgevonden.

Meer weten over de Subsidieregeling Praktijkleren?